Περιγραφή Εταιρείας

Η S4 PREMIUM SECURITY SERVICE εταιρία security είναι μια ιδιωτική επιχείρηση παροχής συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Η νομική της μορφή είναι ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.), με έτος ίδρυσης το 2008. Είναι μέλος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και ανταποκρινόμαστε στις αναπτυξιακές απαιτήσεις των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δίνουμε λύσεις σε θέματα ασφαλείας, με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό των μεθόδων που ακολουθούμε.

Φωτογραφίες Εγκαταστάσεων